Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Van Oers International

Van Oers International is een middelgroot kantoor in West-Brabant dat gespecialiseerd is in accountancy, belastingadvies en administratieve en juridische dienstverlening. Vanuit vijf vestigingen bieden ze oplossingen aan klanten in uiteenlopende branches. Samen met Van Oers Corporate Finance, Van Oers Audit, Van Oers International, Van Oers Agro, Van Oers Loonadvies, Van Oers Academy en diverse samenwerkings- verbanden hebben ze alles in huis om in elk levensloopvraagstuk te schakelen en te adviseren. Zowel nationaal als internationaal bieden ze maatoplossingen. Aanspreekpartner is de heer Kurt van Heerewaarden, die onder meer gespecialiseerd is in de fiscale problematiek op het snijvlak van de grensoverschrijdende arbeid en het sociale zekerheidsrecht. Daarnaast houdt hij zich veelvuldig bezig met de bijkomende advisering aan bedrijven die vanuit België in Nederland en vice versa activiteiten wensen te ontplooien. Voorts omvatten diens werkzaamheden de fiscale planningsmogelijkheden en structuren voor de zogenoemde 'NederBelgen' en grensarbeiders. De praktijk van Kurt bestaat o.a. uit het adviseren bij de aankoop van buitenlands onroerend, internationale estate planning, bedrijfsstructureringen en advisering in het kader van emigratie en remigratie. Kurt geeft lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen op diens vakgebied.