Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Accon avm adviseurs en accountants

Het in Nederland zeer bekende kantoor Accon avm adviseurs en accountants, biedt in drie vestigingen in de Nederlands-Belgische grensstreek fiscale begeleiding voor wie grensoverschrijdend inkomsten verwerft als ondernemer of particulier.

Aanspreekpartner is de heer René van der Vlugt

De volgende vestigingen zijn u graag van dienst:

  • Kantoor Terneuzen, Nederlands telefoonnummer 0115-43 71 71
  • Kantoor Bergen op Zoom, Nederlands telefoonnummer 0164-67 62 00
  • Kantoor Oostburg, Nederlands telefoonnummer 0117 45 67 45