(Grens) Ambtenaar

Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont en aan de andere kant als ambtenaar werkt, wordt aangemerkt als grensambtenaar.

Wetgeving

Voor grensambtenaren moet, onder meer afhankelijk van hun nationaliteit en voor wiens rekening de werkzaamheden over de grens worden verricht, worden bepaald welke wetgeving van welk land van toepassing komt.

Fiscaliteit

Wie over de grens gaat werken wil vanzelfsprekend graag weten wat de gevolgen zijn op fiscaal terrein. De Nederlandse en Belgische fiscaliteit verschillen immers sterk. Zowel qua tariefstelling als qua toepasselijke zakelijke en persoonsgebonden aftrekposten, kunnen de verschillen behoorlijk oplopen.

Helaas valt niet te zeggen of de Nederlandse of Belgische fiscaliteit te verkiezen valt. Bepaalde aftrekken zijn in Nederland ruimer, maar België houdt dan weer uitgebreider rekening met onder meer gezinslasten. Reken daarbij dat de Belgische fiscaliteit, omwille van de steeds verder doorgedreven overheveling van fiscale bevoegdheden naar de deelstaten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië), steeds complexer wordt én dat in het Nederlands-Belgisch belastingverdrag ook nog algemene en bijzondere compensatieregelingen zijn opgenomen, zodat een correcte inschatting écht specialistenwerk is. Het Nederlands-Belgisch Centrum kan u alvast een goed beeld geven van de effecten die in uw persoonlijke situatie te verwachten zijn. 

Sociale zekerheid

Wie over de grens werkt kan te maken krijgen met toepassing van het sociale verzekeringsrecht van zijn woonstaat en/of zijn werkstaat. In beginsel is steeds het recht van de staat waarvoor wordt gewerkt van toepassing, maar uiteenlopende omstandigheden kunnen er toch toe leiden dat (ook) het recht van de andere Staat van toepassing kan komen. Onder sociale zekerheid moet onder meer worden verstaan de toepasselijke wetgeving aangaande pensioenen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en gezinsbijslagen zoals kinderbijslagen en andere vormen van toeslagen.

Ziektekosten

Een van de eerste belangrijke stappen welke moet worden genomen bij het over de grens werken als ambtenaar, is het afsluiten van een ziektekosten- of zorgverzekering. Een deskundige van het Nederlands-Belgisch Centrum kan u hiermee gericht van dienst zijn.