Grensoverschrijdend gepensioneerde

Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont en (onder meer) aan de andere kant in loondienst heeft gewerkt, kan bij pensionering eventueel aanspraken doen gelden op een grensoverschrijdende pensioenuitkering.

Enkel- of Dubbelgepensioneerde

Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont en uitsluitend pensioeninkomsten geniet uit het andere land, wordt aangemerkt als een grensoverschrijdend enkelgepensioneerde. Wie echter uit beide landen pensioeninkomsten geniet wordt aangemerkt als een grensoverschrijdend dubbelgepensioneerde.

Wetgeving

Op grensoverschrijdend enkel- en dubbelgepensioneerden is in fiscale zin (doorgaans) de wetgeving van de woonstaat van toepassing. De bepalingen van het Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag zijn daartoe bepalend. In het kader van sociale zekerheid kan dit evenwel de woonstaat en/of de voormalige grensoverschrijdende werkstaat zijn.

De Europese coördinatieverordeningen met nummers 1408/71 en 883/04, zijn daartoe bepalend.    

In sommige gevallen kan de dubbelgepensioneerde, onder meer wanneer dit gunstiger uitpakt, opteren om afstand te doen van een van zijn pensioenen, zodat hij kan worden aangemerkt als grensoverschrijdend enkelgepensioneerde. Onder meer ziektekostenverzekeringen kunnen daardoor gunstiger worden geregeld. Om te bekijken of dit zinvol is en om eventueel de aanvraag daartoe te begeleiden, kan in contact worden getreden met een deskundige van het Nederlands-Belgisch Centrum.