Dienstverlening

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum een breed pakket van diensten aan voor wie over de grens inkomen verwerft als grensarbeider, gedetacheerde, expat, zelfstandig ondernemer, ambtenaar, gepensioneerde en/of anderszins uitkeringsgerechtigde.
Om de gespecialiseerde dienstverlening aan particulieren op hoog niveau maar toch betaalbaar te houden, wordt gewerkt op basis van een jaarlijks voordeelabonnement dat hier kan worden aangevraagd.

Fiscale keuze

Kom je in aanmerking voor het statuut kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Hoe werken de compensatieregelingen in jouw geval uit? Kan de hypotheekrente van het belastbaar inkomen worden afgetrokken? Kom je in aanmerking voor toepassing van een zogenaamde salary-split? Is de (hoog)lerarenbepalingen van toepassing? Is detachering een optie en wat houdt dit alles in?

Het is zeker zinvol alvorens bepaalde fiscale keuzen te maken eerst de opinie te vragen van het Nederlands-Belgisch Centrum.

Sociale verzekeringen en ziektekosten

Sociale verzekeringen zijn een belangrijk onderdeel bij grensoverschrijdend werken of ondernemen. Bedenk daarbij dat de toepasselijke Europese verordeningen van dwingend recht zijn. In een aantal gevallen wordt tegenwoordig steeds nadrukkelijker gestreefd naar het (tijdelijk) toepasselijk verklaren c.q. behouden van het vertrouwde sociaalverzekeringsrecht van de woonstaat. Soms terecht, soms echter ten onrechte. Ook grensoverschrijdend verzekeren tegen ziektekosten verloopt in een aantal gevallen moeizaam of het gaat zelfs helemaal fout. Vraag voorafgaand advies aan het Nederlands-Belgisch Centrum, zodat jouw socialeverzekerings- en ziektekostenpositie op langere termijn goed geregeld blijft. 

Welke hypotheek, welke verzekeringen?

Wie emigreert van Nederland naar België of andersom, wordt overspoeld met (interessante) hypotheken en verzekeringspakketten. Bedenk ook hierbij weer dat een objectieve beeldvorming op lange termijn van groter belang is, dan de soms verblindende reclames waarbij met aantrekkelijke rentetarieven en niet ter zake doende extraatjes wordt gegoocheld. De aantrekkelijke rentetarieven worden overigens vaak niet toegestaan over de aangewezen quotiteit van de hypotheek. Bedenk zeker ook dat een correcte waardebepaling van een pand veel onverwachte hypotheekzorgen kan voorkomen.

Overleg met het Nederlands-Belgisch Centrum en vraag advies omtrent de aangeboden hypotheekvorm. Vraag ook naar de mogelijkheden van een deskundig Nederlands-Belgisch vastgoedtaxateur en/of aankoopbegeleider.

Jarenlang plezier

Laat het grensoverschrijdend avontuur geen tegenvaller worden. Onjuiste beslissingen kunnen vele jaren vervelende gevolgen hebben. Laat je daarom bijstaan door het Nederlands-Belgisch Centrum en geniet meteen ook vele jaren van diverse voordelen door registratie bij onze organisatie.

Door de registratie wordt immers door je persoonlijke adviseur een individueel dossier voor je aangelegd en beheerd. Bovendien kan je aanspraak maken op alle overige vormen van dienstverlening waarover je meer informatie vindt op deze website. Zo kan je onder meer onbeperkt online eerstelijns vragen stellen, heb je vrij toegang tot het bijwonen van seminars, informatieavonden en workshops, ontvang je de periodieke nieuwsbrief én het Belgium-Holland magazine, heb je toegang tot het uitgebreide netwerk van deskundigen en zo veel meer...

Bovendien ondersteun je actief de belangenbehartiging ten behoeve van wie grensoverschrijdend werkt en/of onderneemt. Duizenden situatiegenoten onderkennen hiervan het belang.

Onafhankelijk

Wie grensoverschrijdend werkt, onderneemt of emigreert, krijgt te maken met diverse regelgeving in Nederland en België. Tegenstellingen in de respectievelijke wetgeving leiden helaas nog al te vaak tot problemen met diverse overheids- en/of uitkeringsinstanties. Het Nederlands-Belgisch Centrum en de belangenorganisatie Stichting grensarbeid werken dan ook volkomen onafhankelijk van zowel Nederlandse als Belgische overheidsinstanties zoals de SVB, RSZ, belastingdiensten, etc...

"Onze onafhankelijke positie is uw garantie op een objectief advies"

Wie geregistreerd is bij het Nederlands-Belgisch Centrum en aanvullend dus ook automatisch de werkzaamheden van de Stichting grensarbeid mee mogelijk maakt, geniet van tal van voordelen, waaronder een jaarlijks consult. Het is zeker zinvol gebruik te maken van deze optie, waarbij je tal van interessante tips krijgt. Bovendien kan op grond van het jaarlijkse consult het persoonlijk dossier worden aangevuld op basis van een optimale inschatting van je persoonlijke situatie, zodat in de toekomst adequaat kan worden ingespeeld op eventuele verdere vragen. Tevens kunnen voor zover je dit wenst ter plaatse de nodige documenten voor aanmelding bij de juiste eenheid van de Nederlandse en Belgische belastingdienst worden meegenomen en de nodige formaliteiten worden verricht met betrekking tot een correcte aansluiting bij een (verplichte) grensoverschrijdende zorgverzekeraar (verdragsverzekeraar) en/of ziekenfonds.

Zelfs als je geen grensoverschrijdend inkomen meer geniet, kan het toch zinvol zijn geregistreerd te blijven.