Login om de volledige PDF te bekijken.

Onze clienten beoordelen ons gemiddeld met

Over Nederlands Belgisch Centrum

Uw exclusieve dienstencentrum en belangenorganisatie bij grensoverschrijdend werken en ondernemen. Als gespecialiseerd dienstencentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum een breed pakket van diensten aan op het terrein van grensoverschrijdend werken, tewerkstellen en ondernemen.
Onder de vleugels van het Nederlands-Belgisch Centrum behartigt de Stichting grensarbeid onverkort uw belangen en dit in overleg met nationale en Europese overheden en politici. Waar in goed overleg geen afdoende resultaten worden geboekt, voert de Stichting grensarbeid collectieve juridische proefprocedures teneinde de positie van haar leden te vrijwaren en/of te verbeteren.

Kortom, werkt of onderneemt u over de grens, dan bent u van harte welkom om samen met onze organisatie te waken over uw grensoverschrijdende positie.

Lees verder

Over Belgium-Holland Business Community

De Belgium-Holland Business Community is de exclusieve crossborder kennis- en netwerkorganisatie waar professionals en bedrijfsleiders/managers elkaar ontmoeten, en richt zich in het bijzonder op het terrein van:
• Crossborder tax law experts
• Crossborder social security law experts
• Crossborder labour law experts
• Crossborder payrolling experts
• Crossborder corporate law experts
• Crossborder estate planning experts
• Company directors
• HR-managers

Lees verder

Over Stichting grensarbeid

Sedert 1999 is de Stichting grensarbeid uitgegroeid tot dé exclusieve belangenbehartiger voor al wie belang heeft bij grensoverschrijdend werken en ondernemen.

Wie overweegt grensoverschrijdend aan de slag te gaan, wordt vanzelfsprekend geconfronteerd met heel wat nieuwe aspecten.Hierbij moeten doorgaans uiteenlopende formaliteiten worden vervuld, teneinde te voorkomen dat problemen zouden ontstaan op het terrein van de fiscaliteit, sociale verzekeringsrechten, ziektekosten, pensioenen, enzovoorts. Het is voor alle (kandidaat) pendelaars dan ook nuttig via het Nederlands-Belgisch Centrum aangesloten te zijn bij de organisatie van en voor grensarbeiders. Het versterkt niet alleen de (onderhandelings)positie van de Stichting grensarbeid ten overstaan van een soms weerbarstige overheid, het lidmaatschap biedt ook tal van aantrekkelijke voordelen.

 

Belgium-Holland magazine ©

Tweemaal per jaar verschijnt ook het gespecialiseerde Belgium-Holland magazine.

In het magazine wordt aandacht besteed aan de relatie Nederland-België in de breedste zin. De redactie brengt daartoe diverse stakeholders (politici, bedrijfsleiders, grensarbeiders, expats, juristen, etc...) in beeld. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor evenementen en lifestyle.

Lees verder

Wordt lid of login om het volledige magazine te lezen.

Bedrijven en professionals

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum een breed pakket van diensten aan op het terrein van grensoverschrijdend tewerkstellen en ondernemen.

Zowel voor begeleiding bij grensoverschrijdend aanwerven, tewerkstellen, detacheren en volledige juridische dienstverlening zijn wij uw bedrijf graag van dienst.

Daarnaast werkt het Nederlands-Belgisch Centrum ook in een uitgebreid kennisnetwerk samen met diverse, op uiteenlopende kennis- en adviesterreinen actieve, deskundige partners.

Lees verder

Particulieren Nederland - België

Het Nederlands-Belgisch Centrum biedt een breed pakket van diensten aan voor wie over de grens inkomen verwerft als grensarbeider, gedetacheerde, expat, zelfstandig ondernemer, ambtenaar, gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde in Nederland en Belgie.

Om de gespecialiseerde dienstverlening aan particulieren op een hoog niveau maar toch betaalbaar te houden, wordt gewerkt op basis van een jaarlijks doorlopend voordeelabonnement dat hier kan worden aangevraagd.

Lees verder

Nederbelgische residenten in Spanje

Heel wat Belgen en Nederlanders beschikken over een (vaste) stek onder de Spaanse zon. Als resident of niet-resident hebben ook zij bepaalde fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen in België en/of Nederland.

Het Nederlands-Belgisch Centrum biedt ook op dit terrein, eventueel in samenwerking met lokale accountants en juristen, deskundige dienstverlening.

Lees verder

Artiesten en sporters Nederland - België

Onder meer op fiscaal- en sociaaljuridisch terrein gelden sterk afwijkende regelingen voor artiesten en sportbeoefenaars van zodra zij hun activiteiten grensoverschrijdend verrichten.

Het Nederlands-Belgisch Centrum biedt specifieke begeleiding aan professionele artiesten en sportbeoefenaars in Nederland en België, alsook aan de organisatie of club waarvoor de activiteiten worden verricht.

Lees verder