Overzicht diensten artiesten en sporters

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum specifieke begeleiding aan professionele artiesten en sportbeoefenaars in Nederland en België, alsook aan de organisatie of club waarvoor de activiteiten worden verricht.

Onder meer op fiscaal- en sociaaljuridisch terrein gelden sterk afwijkende regelingen voor artiesten en sportbeoefenaars van zodra zij hun activiteiten grensoverschrijdend verrichten.

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum specifieke begeleiding aan professionele artiesten en sportbeoefenaars in Nederland en België, alsook aan de organisatie of club waarvoor de activiteiten worden verricht.

Begeleiding sportbeoefenaars

Sportbeoefenaars hebben door hun bijzondere statuut juridisch te maken met doorgaans sterk afwijkende regels. Grensoverschrijdend wordt hun positie nog complexer. Daarom biedt het Nederlands-Belgisch Centrum grensoverschrijdende begeleiding en dit zowel voor gevestigde als jonge sporters. Aarzelt u dus niet in contact te treden met ons centrum, zodat in alle rust de persoonlijke situatie en wensen kunnen worden beoordeeld, zowel wat betreft contractuele als wettelijke verplichtingen.

Begeleiding artiesten

Artiesten hebben door hun bijzondere statuut juridisch te maken met doorgaans sterk afwijkende regels. Grensoverschrijdend wordt hun positie nog complexer. Daarom biedt het Nederlands-Belgisch Centrum grensoverschrijdende begeleiding en dit zowel voor gevestigde als jonge artiesten. Aarzelt u dus niet in contact te treden met ons centrum, zodat in alle rust de persoonlijke situatie en wensen kunnen worden beoordeeld, zowel wat betreft contractuele als wettelijke verplichtingen.

De begeleiding ziet op:

    • Vertegenwoordiging in de ruimste zin
    • Onderhandelen, opstellen en bespreken van contracten
    • Fiscaal advies en begeleiding
    • Sociaaljuridisch advies en begeleiding
    • Begeleiding bij specifieke payrolladministratie