Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Schipper Groep

De fiscalisten van Schipper Groep streven ernaar dat u niet meer belasting betaalt dan noodzakelijk. Daarnaast houden zij u op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Fiscaal advies maakt deel uit van het grote geheel van bedrijfseconomische diensten. 

De specialisten staan u bij op velerlei gebied. Het verzorgen van de aangifte, het indienen van een bezwaarschrift, het voeren van procedures, het fiscaal toetsen van uw jaarrekening, overleg voeren met de belastingdienst of andere partijen. Alles waar een ondernemer op fiscaal gebied mee te maken krijgt, valt onder het aandachtsgebied van het fiscale team.

Daarnaast werken bij Schipper Groep specialisten op het gebied van successie- en erfrecht, BTW, bedrijfsopvolging, maar ook arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. 

Contactpersoon is de heer Jean-Pierre Hubregsen

Vestiging:

Willem Alexanderlaan 41
4532 DB TERNEUZEN 
T: 0115-64 15 55
F: 0115-64 15 50