Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

BDO Accountants en Belastingadviseurs

BDO Accountants & Adviseurs stelt u als ondernemer of vermogend particulier, expat, of anderzins grensoverschrijdend actieve, centraal in denken en doen. BDO is een partner die u pro-actief adviseert over vele aspecten van uw vaak complexe situatie.

De BDO-vestigingen Breda en Antwerpen richten zich uitdrukkelijk op de grensoverschrijdende fiscaal-juridische vraagstukken.

Contactpersonen zijn de heer Marc van Peer (Breda) en Nancy Slegers (Antwerpen).