Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Hendrickx Tax Law

Juridisch - fiscaal advies en bijstand voor ondernemingen en particulieren in het bijzonder in een Belgisch-Nederlandse context

Uw expert voor:

  • Belgisch/Nederlandse tewerkstelling en salariëring (detachering, salary split, employee benefits)
  • Belgisch/Nederlandse pensioenen (pensioenopbouw, pensioenuitkeringen, fiscaliteit en parafiscaliteit)

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend voor meer info op info@hendrickx-taxlaw.be

Advocatenkantoor Chantal Hendrickx Konijnestraat 160 B-1602 Sint-Pieters-Leeuw

Tel +32 (0)2 307 61 67 chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be