UITNODIGING

Op 2 december 2022 vindt de eerstvolgende BHBC-meeting plaats. 

Het Nederlands-Belgisch Centrum nodigt u daarom van harte uit op haar eerstvolgende infoavond:

2 december 2022

Martinushoeve

Spaanse Molenstraat 44

BE-2040 Zandvliet

Meer info aan te vragen via secretariaat@nederlands-belgisch-centrum.be t.a.v. Erna Alpaerts.

Programma:

09.15h   Ontvangst en inleiding Ivan Cools
09.45h   Limosa meldplicht bij telewerk door inwoner van België tewerkgesteld in       Nederland Carline Vanrobays
10.15h   Betalingsverplichting Belgische bedrijfsvoorheffing door buitenlandse werkgever bij telewerk door Belgisch rijksinwoner Kurt Van Heerewaarden
10.45h   Pauze 
11.00h   Aangifteplicht c.q. verschuldigdheid  Belgische vennootschapsbelasting en/of sociale bijdrage vennootschap door buitenlandse vennootschap bij telewerk door Belgisch rijksinwoner Thomas Zwaenepoel
11.45h Stand van zaken vernietigingsberoep Grondwettelijk Hof Nederlands gepensioneerden in België Chantal Hendrickx
12.30h  Verslag knelpuntenoverleg Commissie grensarbeid Ivan Cools
13.00h  Lunch en netwerking  

 

Hebt u belangstelling voor de werking en eventueel toetreding tot de Belgium-Holland Business Community, dan kunt u hier uw aanvraag indienen. Wij zenden u dan graag de toetredingsvoorwaarden en selectiecriteria toe. 

Aanvraag indienen