UITNODIGING

Op 8 september 2023 vindt de eerstvolgende BHBC-meeting plaats. 

Locatie:

Martinushoeve

Spaanse Molenstraat 44

BE-2040 Zandvliet

Meer info aan te vragen via secretariaat@nederlands-belgisch-centrum.be t.a.v. Erna Alpaerts.

Programma:

09.15h Ontvangst

09.45h Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk (Lode Van Steenkiste)

10.45h Pauze

11.00h Aandachtspunten  wijzigingen dubbelbelastingverdrag (Ivan Cools)

11.30h Nieuw artikel 14 (niet-zelfstandige arbeid) deel 1 (Kurt van Heerewaarden)

12.00h Nieuw artikel 14 (niet-zelfstandige arbeid) deel 2 (Nancy Slegers)

12.30h Conclusies en afronding

13.00h Lunch en netwerking

 

 

Hebt u belangstelling voor de werking en eventueel toetreding tot de Belgium-Holland Business Community, dan kunt u hier uw aanvraag indienen. Wij zenden u dan graag de toetredingsvoorwaarden en selectiecriteria toe. 

Aanvraag indienen