Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

B-group

Het kantoor is gevestigd in het hart van Het Gooi, Zuidoost Brabant en Belgisch Limburg en bestaat sedert 1981. Het betreft een middelgroot kantoor (5 medewerkers) dat zich hoofdzakelijk richt op ondernemers en vermogende particulieren.

Zij verzorgen zowel uw Nederlandse- alsmede desgewenst ook uw Belgische belastingaangifte.

Het kantoor huldigt als slogan 'wij zijn denkers én doeners', waarbij alle opdrachten worden uitgevoerd conform de daartoe gemaakte schriftelijke afspraken.

Uw contactpersoon is Jacques A. de Bot.

De vestigingen:

Pijperpad 3
3766 CA Soest

Postbus 24
5575 ZG Luyksgestel
The Netherlands

T.: 0031 35-5313388

Hans Memlingdreef 28
B-3920 Lommel
Belgium

 

T.: 0032 11-541197
F.: 0032 11-553052