UITNODIGING INFOAVOND 2020

2020 wordt een bijzonder jaar. Zo zullen naar verwachting Nederland en België de onderhandelingen over een nieuw dubbelbelastingverdrag afronden. Welke wijzigingen eventueel te verwachten zijn proberen we de komende tijd helder te inventariseren.

Het Nederlands-Belgisch Centrum heeft in samenwerking met haar deskundigen voor u alvast een presentatie uitgewerkt, waarbij mogelijke voor- en nadelen in beeld worden gebracht.

Het Nederlands-Belgisch Centrum nodigt u daarom van harte uit op haar eerstvolgende infoavond:

23 maart 2020

Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren-Waas   

Programma:

18.30u                  Ontvangst

19.00u-21.00u      Inhoudelijke presentatie

Onderwerpen:

  • Actuele stand verdragsonderhandelingen NL – BE
  • Aandachtspunten arbeidsongeschiktheidsregelingen NL – BE
  • Fiscale gevolgen ‘cafetariaplannen’ grensoverschrijdend
  • Update actuele positie kwalificerend buitenlands belastingplichtigen
  • Behandeling buitenlandse roerende en onroerende inkomsten in de Belgische fiscaliteit

Sprekers:

  • Ivan Cools
  • Kurt van Heerewaarden
  • Edwin Van Overmeire
  • Nancy Slegers
  • Carline Vanrobays

Het aantal plaatsen is beperkt, wij vragen u dan ook om zo snel mogelijk hieronder in te schrijven (maximaal 2 personen per aanmelding)