Ziektekosten

Een van de eerste belangrijke stappen welke moet worden genomen bij het aanvaarden van een baan aan de andere kant van de grens, is het afsluiten van een ziektekosten- of zorgverzekering. Typische grensarbeiders moeten aan beide kanten van de grens een verzekering sluiten. De wettelijk verplichte nominale en inkomensafhankelijke premies zijn op basis van Europese regels evenwel enkel in de werkstaat verschuldigd. Om misverstanden ter zake te voorkomen, beveelt het Nederlands-Belgisch Centrum aan de ziektekostenverzekering via de door haar verstrekte formulieren aan te vragen.  

formulieren aanvragen 

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunnen de regels van meer dan één land van toepassing komen. Woont u bijvoorbeeld in België en bent u tewerkgesteld in Nederland en aldaar onderworpen aan het arbeids- en sociaalverzekeringsrecht, dan gelden in beginsel de Nederlandse regels. Echter voor medische keuringen kunt u toch te maken krijgen met de regels van uw woonstaat.

Bovendien geldt bij langdurige arbeidsongeschiktheid dat wanneer u in het verleden ook in België hebt gewerkt, ook de Belgische uitkeringsregels van toepassing kunnen komen. Vanzelfsprekend gelden deze regels ook in de spiegelbeeldsituatie (wonen in Nederland en werken in België). Kortom, goed voorbereid zijn op eventuele gevolgen bij arbeidsongeschiktheid is bijzonder belangrijk.