Nieuws

Nieuws

Nieuwsbericht 2019/228

18-07-2019
Belgen nog altijd bij zwaarst belaste werknemers van Europa, maar inmiddels minder duur dan de Nederlanders… Belgische werknemers vierden hun ‘T... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/227

18-07-2019
Belgische belastingaangifte inwoners. De deadline voor het indienen van de Belgische belastingaangifte voor Belgisch rijksinwoners is inmiddels verstreken. O... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/226

15-07-2019
Nederlands wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend. Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellin... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/225

15-07-2019
Nederlands minister Koolmees zendt brief aan de Kamer over herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels. Nederlandse minister van So... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/224

15-07-2019
Europese sociale zekerheidsregels voor mobiele werknemers en overgangsperiode van 10 jaar. Een Europese Verordening bepaalt welke nationale wetgeving van toe... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/223

15-07-2019
Vakantieplanning in België iets vrijer dan in Nederland. Als het over vakantie gaat, laten Belgische werkgevers zich van hun meest flexibele kant zien. ... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/222

15-07-2019
Heffingskortingen Nederlanders in het buitenland. Nederlands staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D’66) heeft de Tweede Kamer geantwoord op ... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/221

10-07-2019
Deadline elektronische belastingaangifte in België uitgesteld. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld naar maandag 15 juli middernacht. ... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/220

09-07-2019
Ruim 25 procent bezwaarschriften laattijdig beantwoord. Ruim een kwart van de belastingplichtigen moet langer wachten dan de wettelijke termijn op afhandelin... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/219

08-07-2019
Tekort aan medisch specialisten noopt zwangere Nederlandse vrouw tot spoedcontrole 260 km verderop in België. Een zwangere Nederlandse vrouw kon in Nede... Lees verder...

Nieuwsbericht 2019/218

08-07-2019
Nederlandse pensioenleeftijd minder snel omhoog. De wet die een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd realiseert, is in het Staatsblad gepubliceerd. De ... Lees verder...