Basispakket voordeeltarief

Indien u grensoverschrijdend inkomen (salaris, uitkering, pensioen, etc…) geniet, of voornemens bent te gaan genieten (denk hierbij ook aan eventuele emigratie), dan komt u in aanmerking voor het voordelige jaartarief Basispakket. In plaats van 240,00 euro (excl. BTW) geniet u een korting van 25%. Uw jaartarief Basispakket bedraagt dan 180,00 euro (excl. BTW). U geniet dan van alle hiernavolgende voordelen die in het Basispakket zijn inbegrepen:

  • opstellen persoonlijk dossier;
  • een jaarlijks (update) consult bij het Nederlands-Belgisch Centrum, waar uw al dan niet gewijzigde situatie wordt getoetst aan de actuele stand van regelgeving, inclusief eventuele tips om uw situatie (verder) te optimaliseren;
  • wekelijks ontvangt u de elektronische nieuwsbrief met tal van issues in het kader van het genieten van grensoverschrijdend inkomen;
  • twee keer per jaar ontvangt u het Belgium-Holland magazine;
  • u kunt onbeperkt eerstelijnsvragen, in het kader van het genieten van grensoverschrijdend inkomen, voorleggen aan onze online helpdesk;
  • u kunt jaarlijks een algemene infoavond bijwonen, waar tal van thema’s worden toegelicht door specialisten, én waar u kan netwerken met situatiegenoten.

Fiscaal pakket voordeeltarief*

Indien u grensoverschrijdend inkomen (salaris, uitkering, pensioen, etc…) geniet, of voornemens bent te gaan genieten, dan komt u in aanmerking voor het voordelige jaartarief Fiscaal pakket. In plaats van 720,00 euro (excl. BTW) geniet u een korting van 25%. Uw jaartarief Fiscaal pakket bedraagt dan 540,00 euro (excl. BTW). U geniet dan van alle hiernavolgende voordelen die in het Fiscaal pakket zijn inbegrepen:

  • opstellen persoonlijk dossier;
  • een jaarlijks (update) consult bij het Nederlands-Belgisch Centrum, waar uw al dan niet gewijzigde situatie wordt getoetst aan de actuele stand van regelgeving, inclusief eventuele tips om uw situatie (verder) te optimaliseren;
  • wekelijks ontvangt u de elektronische nieuwsbrief met tal van issues in het kader van het genieten van grensoverschrijdend inkomen;
  • twee keer per jaar ontvangt u het Belgium-Holland magazine;
  • u kunt onbeperkt eerstelijnsvragen, in het kader van het genieten van grensoverschrijdend inkomen, voorleggen aan onze online helpdesk;
  • u kunt jaarlijks een algemene infoavond bijwonen, waar tal van thema’s worden toegelicht door specialisten, én waar u kan netwerken met situatiegenoten;
  • u wordt geregistreerd bij de Belastingdienst niet-inwoners (indien van toepassing);
  • u geniet uitstelregeling NBC in de PB (indien van toepassing);
  • uw Belgische aangifte Personenbelasting (na omrekening fiscaal loon NL-BE) of Belastingplichtigen niet-inwoners wordt opgesteld en u ontvangt uitgebreide rapportage;
  • uw Belgische aangifte(n) Personenbelasting of Belastingplichtigen niet-inwoners wordt door ons centrum ingediend;
  • u geniet Becon-uitstelregeling voor uw Nederlandse aangifte IB/PH;
  • uw Nederlandse aangifte IB/PH (na omrekening fiscaal loon BE-NL) wordt opgesteld, voor zover van toepassing inclusief berekening algemene c.q. bijzondere compensatieregeling en u ontvangt uitgebreide rapportage;
  • uw Nederlandse aangifte IB/PH wordt door ons centrum ingediend.

*Opgelet:

  • voor zelfstandig ondernemers en bestuurders (artikel 14 en 16 belastingverdrag) geldt, afhankelijk van de workload, steeds een toeslag.
   Dit geldt eveneens in het kader van emigratiedossiers particulieren (M-aangiften c.q. aangiften speciaal PB);
  • het indienen van de respectievelijke volmachten dient steeds door de belastingplichtige zelf te worden gedaan (zie algemene voorwaarden).

 

meldt u hier aan