Events

Infoavonden / Workshops

Jaarlijks worden diverse algemene infoavonden georganiseerd waaraan alle relaties kunnen deelnemen. Meer themagerichte workshops zijn beperkt toegankelijk, afhankelijk van het thema en de doelgroep.

Bedrijvenmeetings

Regelmatig verzorgd het Nederlands-Belgisch Centrum specifieke infomeetings op locatie bij bedrijven.

Brede informatiesessies

Regelmatig organiseert het Nederlands-Belgisch Centrum informatiesessies. Al naargelang de behoefte kunnen deze sessies uiteenlopend van opzet en aard zijn.

Informatieavonden

Vooreerst zijn er de breed opgezette algemene informatieavonden. Ter gelegenheid van deze sessies, waarbij op jaarbasis honderden aanwezigen mogen worden begroet, wordt uitgegaan van brede informatievoorziening.

Seminars en Workshops

Om beter te kunnen inspelen op specifieke vragen en behoeften van de aanwezigen worden ook gerichte seminars en workshops georganiseerd voor klanten, professionals en bedrijven. Doel hiervan is bepaalde thema’s dieper uit te werken en te presenteren.