Dienstverlening

Dienstverlening

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum een breed pakket van diensten aan voor wie over de grens inkomen verwerft als grensarbeider, gedetacheerde, expat, zelfstandig ondernemer, ambtenaar, gepensioneerde en/of anderszins uitkeringsgerechtigde.
Om de gespecialiseerde dienstverlening aan particulieren op hoog niveau maar toch betaalbaar te houden, wordt gewerkt op basis van een jaarlijks doorlopend voordeelabonnement dat hier kan worden aangevraagd.

Fiscale keuze

Kun je gebruik maken van het zogenaamde fiscale keuzerecht? Moet je opteren voor gelijke behandeling met binnenlandsbelastingplichtigen? Hoe werken de compensatieregelingen in jouw geval uit? Kan de hypotheekrente van het belastbaar inkomen worden afgetrokken? Kom je in aanmerking voor toepassing van een zogenaamde salary-split, of de 30%-regeling? Is detachering een optie en wat houdt dit alles in?

Het is zeker zinvol alvorens bepaalde fiscale keuzen te maken eerst de opinie te vragen van het Nederlands-Belgisch Centrum.

Sociale verzekeringen en ziektekosten

Sociale verzekeringen zijn een belangrijk onderdeel bij grensoverschrijdend werken of ondernemen. Bedenk daarbij dat de toepasselijke Europese verordeningen van dwingend recht zijn. In een aantal gevallen wordt tegenwoordig steeds nadrukkelijker gestreefd naar het (tijdelijk) toepasselijk verklaren c.q. behouden van het vertrouwde sociaalverzekeringsrecht van de woonstaat. Soms terecht, soms echter volkomen ten onrechte. Ook grensoverschrijdend verzekeren tegen ziektekosten verloopt in een aantal gevallen moeizaam of het gaat zelfs helemaal fout. Vraag voorafgaand advies aan het Nederlands-Belgisch Centrum, zodat jouw socialeverzekerings- en ziektekostenpositie op langere termijn goed geregeld blijft. Voor aansluiting bij een grensoverschrijdend ziekenfonds of verdragsverzekeraar, kan je alvast even kijken onder de rubriek ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.

Welke hypotheek, welke verzekeringen?

Wie emigreert van Nederland naar België of andersom, wordt overspoeld met interessante hypotheken en verzekeringspakketten. Bedenk ook hierbij weer dat een objectieve beeldvorming op lange termijn van veel groter belang is, dan de soms verblindende reclames waarbij met aantrekkelijke rentetarieven en niet ter zake doende extraatjes wordt gegoocheld. De aantrekkelijke rentetarieven worden overigens vaak niet toegestaan over de aangewezen quotiteit van de hypotheek. Bedenk zeker ook dat een correcte waardebepaling van een Belgisch pand veel onverwachte hypotheekzorgen kan voorkomen.

Overleg met het Nederlands-Belgisch Centrum en vraag advies omtrent de aangeboden hypotheekvorm. Vraag ook naar de mogelijkheden van een deskundig Nederlands-Belgisch vastgoedtaxateur en/of aankoopbegeleider.

Jarenlang plezier

Laat het grensoverschrijdend avontuur geen nachtmerrie worden. Onjuiste beslissingen kunnen vele jaren vervelende gevolgen hebben. Laat je daarom bijstaan door het Nederlands-Belgisch Centrum en geniet meteen ook vele jaren van diverse voordelen door registratie bij onze organisatie.

Door de registratie wordt immers door je persoonlijke adviseur een individueel dossier voor je aangelegd en beheerd. Bovendien kan je aanspraak maken op alle overige vormen van dienstverlening waarover je meer informatie vindt op deze website. Zo kan je onder meer onbeperkt online eerstelijns vragen stellen, heb je vrij toegang tot het bijwonen van seminars, informatieavonden en workshops, ontvang je de periodieke nieuwsbrief, heb je toegang tot het uitgebreide netwerk van deskundigen en zo veel meer...

Bovendien ondersteun je actief de belangenbehartiging ten behoeve van wie grensoverschrijdend woont, werkt en/of onderneemt. Duizenden situatiegenoten weten reeds dat dit bijzonder belangrijk is.

Voordeeltarief

Wie grensoverschrijdend werkt, onderneemt of emigreert, krijgt te maken met diverse regelgeving in Nederland en België. Tegenstellingen in de respectievelijke regelgeving leiden helaas nog al te vaak tot problemen met diverse overheids- en/of uitkeringsinstanties. Het Nederlands-Belgisch Centrum en de belangenorganisatie Stichting grensarbeid werken dan ook volkomen onafhankelijk van zowel Nederlandse als Belgische overheidsinstanties zoals de SVB, RSZ, belastingdiensten, etc...

"Onze onafhankelijke positie is uw garantie op een objectief advies"

Wie abonnementshouder is bij het Nederlands-Belgisch Centrum en aanvullend dus ook automatisch de werkzaamheden van de Stichting grensarbeid mee mogelijk maakt, betaalt een jaarlijkse vaste bijdrage van 180,00 euro (excl. BTW). Hierbij is een jaarlijks consult bij ons centrum inbegrepen. Het is zeker zinvol gebruik te maken van deze optie, waarbij je tal van interessante tips krijgt gerelateerd aan veranderende wet- en regelgeving. Bovendien kan op grond van dit jaarlijkse consult het persoonlijk dossier worden aangevuld op basis van een optimale inschatting van je actuele persoonlijke situatie, zodat steeds adequaat kan worden ingespeeld op eventuele verdere vragen. Tevens kunnen voor zover je dit wenst ter plaatse de nodige documenten voor aanmelding bij de juiste eenheid van de Nederlandse en Belgische belastingdienst worden meegenomen en de nodige formaliteiten worden verricht met betrekking tot een correcte aansluiting bij een (verplichte) grensoverschrijdende zorgverzekeraar (verdragsverzekeraar).

Zelfs als je geen grensarbeider meer bent, kan het misschien toch zinvol zijn geregistreerd te blijven. Wil je echter afmelden dan kan dit zonder probleem met inachtname van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen voorafgaand aan het beoogde kalenderjaar waarin de registratie dient te eindigen, middels een opzegbrief aan ons secretariaat. Wij garanderen u dan zonder meer een vlotte en correcte afsluiting van uw dossier.