Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Vissers Konings Accountants en Belastingadviseurs

Vissers Konings Accountants en Belastingadviseurs werkt vanuit persoonlijke betrokkenheid bij cliënten en diepgaande kennis van hun ondernemingen.

De vaste cliëntenteams verlenen een kwalitatief hoogwaardige dienst. Omdat het succes van het kantoor voortkomt uit de duurzaamheid van hun relaties, doen ze er alles aan om voor al hun cliënten een betrouwbare zakenpartner te zijn en blijven.
Nederbelgen en andere grensoverschrijdend belanghebbenden kunnen in contact treden met specialist Ruud Vossebeld.

Vissers Konings
Nispensestraat 102, 4701 CZ Roosendaal
Postbus 1022, 4700 BA Roosendaal | Tel: 0165 - 541054