Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

Hoffmann Fiscaal Advies

Na vele jaren ervaring te hebben opgedaan in grotere kantoren, vestigde Gunther Hoffmann in 2010 zijn eigen advieskantoor Hoffmann Fiscaal Advies BV in Oosterhout.

Gunther is specialist Nederbelgentraject en Curaçao.

Wat komt er op fiscaal gebied allemaal kijken bij een emigratie/verplaatsing van Nederland naar België of Curaçao? Wat betekent het voor u persoonlijk en/of uw bedrijf? En hoe zit het met uw financiële belangen wanneer u er al woont en/ of uw bedrijf er al gevestigd is? Of als u een deel van dit bedrijf of slechts enkele activiteiten wilt verplaatsen of juist opzetten? U hoeft het allemaal niet zelf uit te zoeken, want Hoffmann Fiscaal Advies is gespecialiseerd in het Nederbelgentraject en kent alle haken en ogen die te maken hebben met Curaçao. 

Gunther Hoffmann is uw persoonlijk adviseur en daar komt niemand tussen. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van fiscale advisering en het verzorgen van belastingaangiftes rondom emigratie. Bovendien weet hij wat de echt goed uitvoerbare trajecten zijn. Verder beschikt hij over een uitgebreid netwerk, dat hij voor al zijn cliënten optimaal benut. Tot die cliënten behoren directeur-grootaandeelhouders, vermogende particulieren, ondernemers en particulieren die willen emigreren naar België of Curaçao. Ook particulieren die er al wonen, wenden zich tot hem om hun financiële belangen te behartigen. Emigratie is niet zijn enige specialiteit. Ook reguliere belastingadviesdiensten, zoals het structureren van vermogen en successie- en inkomensplanning, vertrouwen ze aan hem toe. Want bij hem kunnen ze rekenen op kwaliteit, transparantheid, integriteit, onafhankelijkheid en aandacht. Uiteraard tegen een lager tarief dan ze gewend zijn bij de grotere kantoren. 

Hoffmann Fiscaal Advies
Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout
tel: 0162 469604