Samenwerking met professionals

Het Nederlands-Belgisch Centrum rekent benevens haar advies- en informatietaken, ook haar functie als netwerkorganisatie tot haar belangrijkste kerntaken.
 
Tal van professionals actief in de private adviespraktijk of bij de overheid behoren tot het netwerk van het Nederlands-Belgisch Centrum. De voordelen hiervan zijn legio voor alle partijen. Door het netwerken hebben de betrokken professionals op regelmatige basis contact met elkaar, worden informatie en ervaringen uitgewisseld en wordt nieuwe wetgeving getoetst en besproken.

Diverse van deze professionals hebben ook zitting in de Raadgevende Commissie GWO, treden op als gastsprekers tijdens de infomeetings voor bedrijven c.q. werknemers, publiceren in de nieuwsrubriek van deze website, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste ‘partners’ waarmee wordt samengewerkt.

BOLWERK 7 Accountants en Belastingadviseurs

Bolwerk 7 biedt u administratieve, financiële en fiscale ondersteuning onder één dak. Ze adviseren en begeleiden, al dan niet in samenwerking met externe professionals. Voor iedere klant op maat, afhankelijk van de omvang van de onderneming en de wensen. 

Bolwerk 7: professionals in hun vakgebied, soms specialisten en altijd allround

Bolwerk 7 biedt diensten aan op de volgende gebieden: 

  • Accountancy;
  • Fiscaal;
  • Belastingadvies;
  • Personeelsadministratie;
  • Mediation; en
  • Internationaal belastingrecht.
  • Contactgegevens 

Telefoonnummer (+31) (0)115618300 of info@bolwerk7.nl 
U vindt de kantoren van Bolwerk 7 in Terneuzen en Hulst. U wordt ook vriendelijk uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op de website.

Aanspreekpartners zijn de heren Edwin Van Overmeire en Frits Pieterse.