Diensten

Diensten

Onder meer op fiscaal- en sociaaljuridisch terrein gelden sterk afwijkende regelingen voor artiesten en sportbeoefenaars van zodra zij hun activiteiten grensoverschrijdend verrichten.

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum specifieke begeleiding aan professionele artiesten en sportbeoefenaars in Nederland en België, alsook aan de organisatie of club waarvoor de activiteiten worden verricht.

De begeleiding ziet op:

  • Vertegenwoordiging in de ruimste zin
  • Onderhandelen, opstellen en bespreken van contracten
  • Fiscaal advies en begeleiding
  • Sociaaljuridisch advies en begeleiding
  • Begeleiding bij specifieke payrolladministratie