Begeleiding artiesten

Begeleiding artiesten

Artiesten hebben door hun bijzondere statuut juridisch te maken met doorgaans sterk afwijkende regels. Grensoverschrijdend wordt hun positie nog complexer. Daarom biedt het Nederlands-Belgisch Centrum grensoverschrijdende begeleiding en dit zowel voor gevestigde als jonge artiesten. Aarzelt u dus niet in contact te treden met ons centrum, zodat in alle rust de persoonlijke situatie en wensen kunnen worden beoordeeld, zowel wat betreft contractuele als wettelijke verplichtingen.