Artiesten & Sporters

Overzicht diensten artiesten & sporters

Als gespecialiseerd informatie- en adviescentrum biedt het Nederlands-Belgisch Centrum specifieke begeleiding aan professionele artiesten en sportbeoefenaars in Nederland en België, alsook aan de organisatie of club waarvoor de activiteiten worden verricht.

Onder meer op fiscaal- en sociaaljuridisch terrein gelden sterk afwijkende regelingen voor artiesten en sportbeoefenaars van zodra zij hun activiteiten grensoverschrijdend verrichten.